Lagerlejemål i Danmark

Her finder du nemt dine ny lagerlejemål i Danmark

Her finder du nemt dit nye lagerlejemål i Danmark

Lagerlokaler, lagerhoteller, ledige lagerlejemål i alle størrelser med alle moderne faciliteter finder du lettest på Danmarks ny søgebase lagerlejemål.dk. 

Attraktive, præsentable samt særdeles velbeliggende lagre finder du især i de talrige store transport- og logistikcentre, der i det seneste tiår er skudt op og har udviklet sig omkring vigtige trafikårer rundt i alle egne af landet.

De fleste af disse moderne transport- og logistikcentre med ledige lagerlejemål og faciliteter ligger som oftest tæt på eller endda i direkte forbindelse til de danske motorveje. Mange af dem ligger desuden i nærheden af større danske havne.

Velbeliggende lagerlejemål

Disse yderst centralt placerede lagerlejemål, lagerrum og faciliteter omkring et transport- og logistikcenter er beliggende i et afgrænset område.

Her udføres alle aktiviteter omkring transport, logistik og distribution af varer for national som international transit af en lang række forskellige aktører i et åbent og kommercielt miljø.

De erhvervsdrivende ejere og lejere af bygningerne m.v. – lagerlokaler, distributionscentre, kontorer etc. – fungerer i fælles regi og med fordelagtige synergier.

Regler om fri konkurrence pålægger et transport og logistikcenter fuld åbenhed for alle interessenter, der er sikret lige adgang og betingelser.

Centret må desuden kunne servicere sine kunder og brugere med de nødvendige logistiske faciliteter – for eksempel fælles lager, fælles personaletjenester, deling af udstyr og viden m.v..

Herudover må centret i alle leve op til de mange europæiske standarder og kvalitetskrav for at sikre de forretningsmæssigt mest effektive samt bæredygtige transportløsninger.