Lagerlejemål i Danmark

Her finder du nemt dine ny lagerlejemål i Danmark

IoT skaber værdi på lagerlejemålet

IoT, som står for Internet og Things, er i dag blevet det nye sort inden for teknologi. IoT kan nemlig koble alt elektronisk udstyr sammen gennem internettet, så de kan kommunikere med hinanden eller fjernstyres. Teknologien har påvirket store dele af det globale marked, og i dag kan det for eksempel være til stor nytte i et stort og kompliceret lagersystem. Nedenstående fås derfor gode råd til, hvordan man kan udnytte fordelene ved IoT på virksomhedens lagerlejemål.

LoT opnår økonomiske besparelserner

En rapport fra Monitor Deloitte beskriver, hvordan der kan opnås energibesparelser i lagerlejemålet ved at installere sensorer, der opfanger for eksempel luftfugtighed og temperatur, der dermed kan justeres til det optimale. Når der spares på energi, spares der også på økonomien, og der er derfor mange besparelser at hente ved at benytte sig af teknologien i virksomhedens lagerlokaler.  

Amazon Dash kan styre lagerets beholdning

Der er også muligheder for at bruge teknologien til at måle og tilpasse lagerbeholdningen. Man kan her spare mange penge og menneskelige ressourcer ved at lade teknologien tage over. Amazon Dash er en knap, man kan forbinde til et hvilket som helst elektronisk udstyr, og som bliver brugt til at bestille nye forsyninger hjem til lageret. Teknologien kan registrere, hvor mange enheder af et bestemt produkt, der er tilbage på lageret, og hvornår det er tid bestille nye varer hjem af dette produkt. Denne opgave bliver normalt udført af medarbejdere, og her kan man derfor spare mange ressourcer.

Automatiske låse effektiviserer arbejdet på lageret

Derudover kan man på lagerlokalerne for eksempel installere automatiske låse. Disse låse kan låses op automatisk, når en person kommer nærmere, og det vil sige, at personen ikke skal bruge tid på at låse dem op. Tidsbesparelsen kan dermed skabe mere effektive arbejdsgange.

IoT skaber bedre arbejdsmiljø på lageret

Når teknologien bliver brugt til at justere luftfugtighed og temperatur, er det ikke kun til nytte for økonomien, men også for medarbejdernes arbejdsmiljø på lageret. Når indeklimaet i lagerlokalerne forbedres, påvirker det personalets fysiske velfærd og gør stedet til en bedre arbejdsplads, hvor lagerets medarbejdere kan forblive sunde og raske.

Lager med konkurrencefordel

IoT er en relativ ny teknologi med et hav af muligheder for virksomhedens lagerlokaler, såvel som virksomhedens andre erhvervslokaler. Teknologien er endnu ikke særligt udbredt, og der er derfor gode muligheder for at skabe sig en konkurrencefordel, hvis man hurtigt anskaffer sig teknologien og gør brug af det på sit lagerlejemål.