Lagerlejemål i Danmark

Her finder du nemt dine ny lagerlejemål i Danmark

Planlægning i forbindelse med Lagerlejemål

Når du skal finde det rette lagerlejemål til netop din virksomhed, er der en lang række ting, der skal tages stilling til og besluttes. Det gælder både på virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle niveau. Herunder belyses et par af de vigtige problemstillinger.

Strategiske overvejelse, når du skal vælge lagerlejemål

Helt overordnet er det naturligvis essentielt at få fastlagt, hvor mange lagerlejemål, det vil være optimalt at have. Hvad passer til virksomhedens type, størrelse og målsætning? Herudover er det vigtigt at overveje, hvilken servicegrad, virksomheden skal kunne tilbyde sine kunder. Dette gælder naturligvis uagtet, om der er tale om private kunder eller andre virksomheder. Her spiller det specifikke lagerlejemål ind, da det for eksempel har indvirkning på, hvor mange varer der kan opbevares, og dermed hvor ofte, der kan sendes nye varer til kunderne. 

Taktiske overvejelser vedrørende lagerlejemål

På det taktiske niveau, er der også meget at forholde sig til. Her gælder det blandt andet om at overveje, hvor stor et lagerlejemål, der vil være hensigtsmæssigt. Ligeledes er det væsentligt at beslutte, hvilken beliggenhed, der vil være mest optimal. Det er også vigtigt at tage stilling til lagerets styringsparametre. 

Operationelle beslutninger om lageret

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan lagerlejemålet bedst muligt indrettes. Dette har enorm betydning for effektiviteten på lageret. Der skal være plads til de mest optimale arbejdsgange. Dernæst skal indretningen af lagerlejemålet også leve op til diverse krav til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der skal arbejde der. Ydermere er det absolut væsentligt at tage højde for, hvordan man i fremtiden bedst muligt kan styre lageret på det operationelle niveau. 

Find det rette lagerlejemål

Når din virksomhed har taget stillet til blandt andet ovenstående områder, vil det være langt nemmere at finde frem til at lagerlejemål, der vil være en succes. Som alt andet, kræver det god forberedelse at finde frem til at lager, der vil fungere og passe til både virksomhedens nuværende og kommende behov.